GONERA M. T. WSPÓŁCZESNY GR.ŚREDNIO-ZAAWANSOWANA 6-8

Taniec jest także przejawem ruchowej działalności człowieka. Dzięki zajęciom tanecznym, uczeń może odkryć swoje zdolności, a także nabrać pewności siebie. Zajęcia taneczne mają wpływ na  poprawę koordynacji ruchowej uczniów, wpływają także relaksacyjnie na organizm człowieka. Zajęcia ruchowe mają korzystny wpływ na rozwój kreatywności uczniów, otwierają na twórcze poszukiwania, kształcą wrażliwość estetyczną. Realizowanie tego programu pozwoli rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu. Poprzez taniec, uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Uczniowie na zajęciach mogą rozwinąć swoją pamięć muzyczną i ruchową.

Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe przyczynią się do wykształcenia u dzieci lepszej koncentracji oraz dyscypliny. Konieczność zapamiętania poszczególnych ruchów w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, wyrabia pozytywne cechy charakteru oraz kształci wrażliwość estetyczną. Uczniowie będą lepiej przystosowani do pracy w zespole. Poprzez taniec uczniowie wyzbywają się kompleksów i  zahamowań. Taniec sprawia, że otwierają się na świat, są spontaniczni i radośni. Zajęcia są połączeniem podstaw tańca współczesnego, nowoczesnego,gier i zabaw ruchowych.