GONERA M. TANIEC WSPÓŁCZESNY (6-8)

Zajęcia z tańca  współczesnego dla dzieci w wieku 6- 8 lat mają na celu ukazać walory rekreacyjne i zdrowotne tańca. Zajęcia to połączenie ćwiczeń rozciągających, koordynacyjnych,  elementów techniki tańca współczesnego i nauka krótkich układów tanecznych. Zajęcia mają na celu rozwijanie poczucia rytmu, estetyki, a także kształtowanie pięknej postawy ciała. Poprzez pracę w grupie zajęcia pomagają budować więzi emocjonalnych z rówieśnikami, rozwijają kreatywność i  poczucie jedności muzyki,rytmu, tańca.