REGULAMIN SZAŁU NIE MA

IX SZAŁU NIÉ MA – REGULAMIN

Regulamin IX Jaworznickiego Konkursu Talentów „Szału nie ma”

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków ul. Inwalidów Wojennych 2

Cele: Wyszukiwanie i promocja talentów oraz dobra zabawa w czasie ferii zimowych

Czas prezentacji: ± 5 min.

Uczestnicy: KAŻDY obdarzony talentem bez względu na wiek, zawód, wykształcenie, płeć, narodowość, poglądy polityczne, wyznanie, miejsce zamieszkania czy wygląd

Termin: 20 lutego 2019 od godz. 11.00

 

Zgłoszenia: należy nadsyłać do 18 lutego 2019 r

na adres: mdkjaworzno@onet.pl lub mdk.jaworzno@o2.pl

Wystarczy podać: imię i nazwisko, konkurencję oraz wiek (dorosły, uczeń, przedszkolak).  Można podać inne dane: nazwę szkoły, przedszkola, nazwisko opiekuna itp.

Organizatorzy zapewniają: scenę, nagłośnienie, oświetlenie, widownię oraz profesjonalne jury,  które będzie oceniać:

  1. atrakcyjność programu
  2. nowatorstwo, samodzielność
  3. stopień trudności
  4. talent wykonawcy
  5. show – aprobatę, reakcje publiczności

Patronat medialny: MłoDeK www.mdk.jaworzno.pl/

UWAGI

W konkursie finałowym zostają przyznane Grand Prix oraz nagrody i wyróżnienia (uzależnione od możliwości finansowych organizatorów/sponsorów).

O przyznawaniu nagród decyduje Jury, które ma prawo ustalać i zmieniać kategorie nagradzania, jeśli uzna, że tak trzeba.

DECYZJA JURY JEST OSTATECZNA, NIEPODWAŻALNA i NIE PODLEGA DYSKUSJI!

UWAGA!

  • dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
  • dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane. W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.