DOKUMENTY DLA RODZICÓW

1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE

2. ZGODA NA WIZERUNEK

3. WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI COVID-19

      ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROCEDURY

     ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROCEDURY

     ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PROCEDURY (oświadczenie Rodzica)

UWAGA! Nie ma potrzeby każdorazowo wypełniać Oświadczenia aktualizacyjnego (załącznik nr 3). Wystarczy wypełnić na pierwszych zajęciach. Uaktualnienie będzie niezbędne po dłuższej nieobecności wychowanka lub w razie choroby.