LIS E. POCZĄTKUJĄCY

piątek – 16.15 – 17.45 – sala lustrzana 305

Taniec odgrywa bardzo dużą rolę w rozwoju psychofizycznym dzieci. Ćwiczenia ruchowo – taneczne zaspokajają nie tylko potrzeby ruchowe dziecka , ale także rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych :

 • spostrzegawczość ,
 • pamięć ,
 • koncentracje uwagi ,
 • szybką reakcję ,
 • koordynację wzrokowo – ruchową ,
 • orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni

Aktywizują także ciało i umysł dziecka :

 • rozwijają jego wyobraźnię ,
 • mobilizują do działania ,
 • dostarczają nowych wrażeń i doświadczeń w zakresie komunikacji i współdziałania w grupie ,
 • wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną ,
 • uczą świadomego panowania nad ruchem ciała

Taniec pomaga dzieciom poznać siebie i innych ludzi.  Wykorzystajmy to, że przedszkolaki bardzo lubią tańczyć

Zajecia balet dla najmłodszych przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-4 latka.

Zajęcia w swej różnorodności obejmują podstawowe ćwiczenia baletowe, zabawy taneczno – umuzykalniające, ćwiczenia rytmiki tanecznej , ćwiczenia wzmacniająco- rozciągające , rozwijające koordynację oraz improwizację taneczną.

Przyjazna atmosfera zajęć poparta jest panującą na nich dyscypliną.