WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MDK W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE Młodzieżowego Domu Kultury im Jaworzniaków W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

 

  1. POSTANOWIENIE WSTĘPNE
  2. Niniejsza procedura określa:
  • zasady przyjmowania dzieci do MDK w Jaworznie;
  • zasady bezpieczeństwa obowiązujące dzieci i personel przebywający w placówce;
  • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia dziecka lub personelu placówki.

pobierz:

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁĄCZNIK-NR-1-DO-PROCEDURY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROCEDURY

ZAŁĄCZNIK-NR-3-DO-PROCEDURY