CENNIK WYNAJMU SALI WIDOWISKOWEJ I INNYCH

CENNIK WYNAJMU SALI
WIDOWISKOWO – KONCERTOWEJ W MDK

PLACÓWKI OŚWIATOWE, FUNDACJE STOWARZYSZENIA

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

współpracujące z MDK i działające non profit.

1500 ZŁ BRUTTO

MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE,

MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY

3000 ZŁ + VAT

INSTYTUCJE ORGANIZUJĄCE SZKOLNE PRZEDSTAWIENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

4000 ZŁ + VAT

KOMERCYJNE AGENCJE ARTYSTYCZNE

5000 ZŁ + VAT

DODATKOWY WYSTĘP

2500 ZŁ BRUTTO

STROJENIE FORTEPIANU

500 ZŁ + VAT

CENNIK WYNAJMU SAL
AUDIOWIZUALNEJ, TANECZNEJ, BALETOWEJ, GIMNASTYCZNEJ MDK

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 02.01.2023 R.

RODZAJ SALI

CENA ZA GODZINĘ NAJMU

SALA AUDIOWIZUALNA

60,00 zł brutto

SALA TANECZNA

35,00 zł brutto

SALA BALETOWA

35,00 zł brutto

SALA GIMNASTYCZNA

35,00 zł brutto

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wynajmu sal: audiowizualnej, tanecznej, baletowej, gimnastycznej w zależności od celu wynajmu oraz potrzeb wynajmującego.