RODO i Polityka prywatności

 I. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przesyłanych do nas drogą elektroniczną za pomocą strony www lub poczty email

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w przypadku wysyłania do nas wiadomości za pomocą poczty email lub poprzez stronę internetową informujemy, że:
1. Przetwarzanie danych osobowych przesłanych drogą elektroniczną następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej poprzez działanie, tj. wysłanie wiadomości / przesłanie formularza.
2. Administratorem podanych danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków z siedzibą w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2, numer telefonu: +48 32 7629228, e-mail: sekretariat@mdk.edu.pl, zwany dalej Administratorem;
3. Kontakt z Inspektorem danych osobowych u Administratora jest możliwy pod adresem: ul. Inwalidów Wojennych 2, 43-600 Jaworzno, e-mail;  sekretariat@mdk.edu.pl,  tel. +48 32 7629228
4. Dane przetwarzane będą w w celu obsługi zgłoszenia, a w przypadku jeśli otrzymana wiadomość spełnia przesłanki art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zostanie przetworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy i upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w celach archiwizacyjnych przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej MDK w zależności od kategorii danych, po tym okresie dane zostaną usunięte.
6. Dane udostępniane są wyłącznie uprawnionym organom kontrolnym.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwi udzielenie informacji lub realizację zgłoszenia

II. Przesyłanie plików, poczta email oraz formularze w usłudze Microsoft Office 356
Poczta email w domenie @mdk.jaworzno.edu.pl, formularze online (Microoft Forms) oraz przesyłanie plików poprzez dysk w chmurze Onedrive obsługiwane są przez system Office 356 Microsoft w ramach licencji udzielonej dla instytucji oświatowej. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w chmurze Microsoft dostępne są na stronie: https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-overview

III. Komunikacja i przesyłanie wiadomości

1. Placówka może komunikować się z uczestnikami zajęć (i rodzicami) za pomocą wiadomości SMS wysyłanych na numery telefonów na podstawie udzielonej zgody.

IV. Polityka prywatności serwisu internetowego w domenie: mdk.jaworzno.edu.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady  w związku z korzystaniem z usług poprzez serwis internetowy.
2. Administratorem danych zawartych w serwisie jest: Młodzieżowy Dom Kultury z w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2, numer telefonu: +48 32 7629228, e-mail: sekretariat@mdk.edu.pl,
3. Informujemy, że Użytkownik posiada prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. W trosce o bezpieczeństwo opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
5. Serwis do prawidłowego funkcjonowania wykorzystuje pliki cookies, szczegółową informację zawiera Polityka Cookies.
7. Serwis w domenie głównej nie wymaga dokonywania rejestracji, ani nie przechowuje w bazach online żadnych danych osobowych.
8. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść stron zewnętrznych, do których umieszczono tutaj odnośniki.
9. Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie podlegają ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10. Materiały dostępne na stronie mogą być wykorzystywane jedynie do celów prywatnych bez prawa do dalszego rozpowszechniania.
11. Na stronie dostępne mogą być również materiały udostępniane na licencjach Creative Commons oraz GNU Free Documentation License. W takich przypadkach jest umieszczona odpowiednia informacja. Ewentualne nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
13. W serwisie internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od tego serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
14. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

V. Polityka plików cookies

1. Serwis internetowy w domenie: mdk.jaworzno.edu.pl jest opublikowany poprzez usługę hostingu.
2. Serwis internetowy zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies, które są wykorzystywane do działania systemu CMS opartego na systemie WordPress.
3. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer/nazwę, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
4. Pliki cookie w serwisie nie są wykorzystywane do śledzenia użytkownika, ani profilowania.
5. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
a) dopasowania strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę, np.: dopasować rozmiar strony do rozdzielczości ekranu urządzenia Użytkownika;
b) przygotowywania statystyk, które stosuje się do oceny popularności strony;
6. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
7. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
9. Pliki (cookies), z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być wykorzystywane przez dostawcę hostingu, na którym jest umieszczony serwis. 
10. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
11. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl