PIOSENKI OKRESU „SOLIDARNOŚCI”

Cele:

  • wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży przez różnorodne formy aktywności artystycznej,
  • wspieranie uzdolnionej muzycznie młodzieży,
  • umożliwienie prezentacji umiejętności uczniów,
  • utrwalenie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy Polski.

Adresaci:

Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.