CENNIK WYNAJMU

CENNIK WYNAJMU SALI
WIDOWISKOWO – KONCERTOWEJ W MDK

RODZAJ PLACÓWKI WYNAJMUJĄCEJ

1 OSOBA

Z OBSŁUGI TECHNICZNEJ

OPERATOR DŹWIĘKU, OPERATOR OŚWIETLENIA

PLACÓWKI OŚWIATOWE, FUNDACJE STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE Z MDK

500 ZŁ BRUTTO

700 ZŁ BRUTTO

INSTYTUCJE MIEJSKIE, INSTYTUCJE KULTURY

1500 ZŁ + VAT

1800 ZŁ + VAT

INSTYTUCJE ORGANIZUJĄCE PRZEDSTAWIENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

2000 ZŁ + VAT

2500 ZŁ + VAT

POZOSTAŁE

3000 ZŁ + VAT

3500 ZŁ + VAT

DODATKOWY WYSTĘP

1500 ZŁ BRUTTO

STROJENIE FORTEPIUANU

350 ZŁ + VAT

CENNIK WYNAJMU SAL:
AUDIOWIZUALNEJ, TANECZNEJ, BALETOWEJ, GIMNASTYCZNEJ MDK

RODZAJ SALI

CENA ZA GODZINĘ NAJMU

SALA AUDIOWIZUALNA

50 zł brutto

SALA TANECZNA

25 zł brutto

SALA BALETOWA

25 zł brutto

SALA GIMNASTYCZNA

25 zł brutto

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wynajmu sal: audiowizualnej, tanecznej, baletowej, gimnastycznej w zależności od celu wynajmu oraz potrzeb wynajmującego.