NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. JAWORZNIAKÓW W JAWORZNIE W 2023 ROKU
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, dlatego w założeniu jest otwarty na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży szkolnej, uczącej się, a także spełnia oczekiwania ich rodziców. Jednocześnie włącza się aktywnie w życie kulturalne i społeczne miasta, dlatego sukcesy placówki dotyczą zarówno działalności edukacyjnej, jak i kulturalnej.
1. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE:
– rekordowa rekrutacja na zajęcia stałe (około 1500 zgłoszeń);
– bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej we wrześniu;
– wznowienie zajęć ze wspinaczki sportowej (zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rodziców i ich wychowanków);
– wprowadzenie nowych zajęć (garncarstwo, nauka gry na ukulele, taniec irlandzki, kaligrafia);
– przeprowadzenie I Ogólnopolskiego Konkursu Ceramicznego im. Leszka Dutki (przygotowanego we współpracy z Muzeum Miasta Jaworzna);
– wysokie miejsca wychowanków w konkursach (Wojewódzki Konkurs Ceramiczny: „Kot  nie jedno ma imię” – III miejsce, dwa wyróżnienia; XXIV Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny „Ceramiony” – wyróżnienie; Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny „Wstrzymał Słońce Ruszył Ziemię” – I miejsce, wyróżnienie; Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mój świat baśni” – I miejsce: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje Anioły” – II miejsce; 1​ miejsce w mistrzostwach Czech w kategorii facepainting  (kategoria START); 3 miejsce w mistrzostwach Słowacji w kategorii profesjonalnej bodypainting; 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Nasz ci ten kraj”, a także udział dwóch wychowanek MDK w produkcji filmu dokumentalnego „Charakteryzator” dla Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych i Netflix);
– upowszechnienie wcześniej rzadko wykorzystywanych form nauczania – niezwykle atrakcyjnych dla wychowanków – warsztatów wyjazdowych, wycieczek, wyjść.
2. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:
– popularność zespołu instrumentalno-wokalnego „Zadyrygowani”, który przygotował nie tylko koncerty okolicznościowe w MDK, ale także wystąpił podczas wydarzeń organizowanych przez Kuratorium Oświaty – Delegaturę w Sosnowcu, Dni Jaworzna, koncertu dla WOŚP w Galerii „Galena”, koncertu na rzecz rozwoju SP14 w Jaworznie, gali 100-lecia PCK, uroczystości odpustowych w Jaworznie-Długoszynie, pikniku rodzinnego SP nr 11, przekazania światełka betlejemskiego w Jaworznie, a ponadto współpracował z Orkiestrą Dętą Tauron Wydobycie pod dyrekcją Piotra Krawczyka (obchody Dnia św. Barbary);
– ogromne zainteresowanie spektaklami muzycznymi grupy ”MDKowski Błysk” („Grease”, „West Side Story”, “Król Lew”, „Zamieszanie na sawannie”, Historia zaginionej różdżki”);
– osiągnięcia nauczycieli prowadzących zajęcia (1 miejsce w mistrzostwach świata w kategorii bodypainting UV w Austrii podczas World Bodypainting Festival; 2 miejsce w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Ceramicznym „Ceramiony”).
3. OPTYMALNE WYKORZYSTANIE SALI KONCERTOWO-WIDOWISKOWEJ:
– organizowanie pokazów, koncertów, konkursów, spektakli przygotowanych przez MDK (taneczne pokazy śródroczne i końcoworoczne, koncerty, spektakle teatralne, cykliczne konkursy i wydarzenia okolicznościowe takie jak „Herbertiada”, Wojewódzki Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej, Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka”);
– spektakle edukacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane przez podmioty zewnętrzne;
– koncerty i spektakle dla widzów dorosłych organizowane przez podmioty zewnętrzne;
– wydarzenia okolicznościowe i artystyczne współorganizowane przez MDK i inne instytucje.
4. ROZKWIT WSPÓŁPRACY Z INNYMI INSTYTUCJAMI:
– Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegaturą w Sosnowcu w zakresie przygotowania konferencji dla dyrektorów szkół i przedszkoli, kończącej oraz inaugurującej rok szkolny, finału projektu „Polscy Sprawiedliwi” oraz wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów;
– Urzędem Miasta – Wydziałem Edukacji (w zakresie współorganizacji: obchodów Dnia Edukacji Narodowej, konferencji szkoleniowej dotyczącej prawa oświatowego oraz konferencji dotyczącej bezpieczeństwa w jaworznickich szkołach i przedszkolach);
– jaworznickimi szkołami i przedszkolami (z I LO, ZSP nr 2, PSM I stopnia im. G.​ Bacewicz, SP nr 5, SP nr 8, PM nr 7, PM nr 14, – w zakresie współorganizacji konkursów, wydarzeń okolicznościowych i artystycznych, z PM nr 24 – w zakresie zajęć teatralnych, których uczestnikami są wychowankowie przedszkola oraz z CKZiU w zakresie przeprowadzania praktyk uczniowskich) ;
– innymi instytucjami (Stowarzyszenie Betlejem, Stowarzyszenie „Jaworzno Moje Miasto”, Oddział Rejonowy PCK w Jaworznie, ATElier Kultury, MCKiS, Muzeum Miasta Jaworzna, LOK, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, WSB w Jaworznie – w zakresie współorganizacji wydarzeń okolicznościowych i artystycznych, MOPS – w zakresie prac społecznie użytecznych).
Rok 2023 okazał się niezwykle udanym okresem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie. Zajęcia prowadzone w placówce cieszyły się i cieszą ogromną popularnością, oferta MDK została wzbogacona zgodnie z potrzebami wychowanków i oczekiwaniami rodziców, a sukcesy wychowanków i ich nauczycieli wzbudzają stałe zainteresowanie działalnością MDK. Dzięki właściwemu wykorzystaniu sali widowiskowo-koncertowej placówka nie jest jedynie instytucją oświatowo-wychowawczą, ale jednym z centrów kultury w Jaworznie, gromadzącym na spektaklach i koncertach mieszkańców Jaworzna w różnym wieku. Ożywiona współpraca z różnymi instytucjami oraz jaworznickimi szkołami i przedszkolami dowodzi, że Młodzieżowy Dom Kultury aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym miasta.
Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Urzędu Miasta (szczególnie Wydziału Edukacji, Wydziału Promocji, Kultury i Sportu), otwartości i życzliwości przedstawicieli instytucji, z którymi współpracuje MDK, cierpliwości rodziców, zaangażowania wychowanków, energii nauczycieli i wszystkich pracowników MDK, którzy wykonując powierzone im zadania, dbają o wizerunek placówki.

Post Author: MDK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.